chcę pomóc

Doz fundacja

Wesprzyj nas

Przekaż 1,5 % podatku na DOZ Fundację

KRS 0000286305

Rozlicz PIT Doz fundacja

Darowizny

Jeśli zgadzasz się z misją DOZ Fundacji, poruszyła Cię konkretna historia lub po prostu czujesz potrzebę wsparcia naszej działalności – możesz przekazać dowolną kwotę, na wsparcie działalności statutowej lub przekazać dary rzeczowe.

Darowizny pieniężne

Nasze rachunki bankowe (ING Bank Śląski S.A.):
rachunek bieżący – 91 1050 0086 1000 0023 2186 3413,
rachunek walutowy – PL 45 1050 0086 1000 0090 3111 1256 EUR
w tytule wpisując „darowizna” lub „darowizna dla ………..”

Darowizny rzeczowe

Ze względu na charakter udzielanej przez naszą DOZ Fundację pomocy przyjmujemy darowizny w postaci artykułów medycznych, opatrunków, sprzętu rehabilitacyjnego, kosmetyków, środków higienicznych i inne.

Darczyńcy będący osobami fizycznymi mogą od podstawy opodatkowania odliczyć darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele – w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 % dochodu.

Darczyńcy będący osobami prawnymi mogą od podstawy opodatkowania odliczyć darowizny przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Wysokość darowizny powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 18 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zapraszamy do kontaktu:

Zbigniew Szewczyk - Kierownik Biura Fundacji
zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl
tel. 42 200 75 50