Kontakt

DOZ Fundacja dbam o zdrowie

Siedziba:

03-046 Warszawa, ul. Kupiecka 11

NIP 524-26-19-349
REGON 141079156
KRS 0000286305

Biuro:

91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3
(adres do korespondencji)

Doz fundacja 42 200 75 50
Doz fundacja fundacja@fundacja.doz.pl

Zespół

Zbigniew Szewczyk Kierownik Biura Fundacji


zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl 42 200 75 50

Elżbieta Łacina Prezes Zarządu Fundacji


elzbieta.lacina@pelion.eu 42 200 74 64

Gabriela Kwestarz-Biczysko Menager Projektów Społecznych


gabriela_kwestarz-biczysko@fundacja.doz.pl  42 200 78 91

Napisz do nas