Granty

Szanowni Państwo,
miło nam ogłosić wyniki XII Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! Dofinansowanie do swoich projektów otrzymało 56 
organizacji pozarządowych. Łączna kwota wsparcia, jaka trafi do beneficjentów końcowych wyniosła ponad 2 mln zł!

Lista Laureatów 2024

W najbliższych dniach skontaktujemy się z laureatami w celu podpisania umowy o współpracy.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!


Ideą, która przyświeca Konkursowi Grantowemu jest zintensyfikowanie działań prowadzących do niwelowania barier w dostępie do leków. W tym celu nawiązujemy współpracę z innymi organizacjami ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wierzymy, że podejmowane przez nie inicjatywy i bezpośredni kontakt z osobami najbardziej potrzebującymi, dają największy efekt!

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Tworząc wspólne budżety z lokalnymi organizacjami, przy współpracy aptek, możemy trafnie odpowiadać na indywidualne potrzeby osób chorych.

Celem konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowaniem współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

Koordynator konkursu:
Zbigniew Szewczyk
e-mail: zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl
kom. 785 866 700
tel. 42 200 75 50

Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu
Wniosek
Sprawozdanie Częściowe
Sprawozdanie Końcowe

Plik dla Grantobiorców z roku 2023
Sprawozdanie Końcowe


Dotychczas przeprowadziliśmy 11 edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, trwa nabór do edycji 12!

XI Edycja Konkursu Grantowego – 2023 r.
654 600 zł – kwota wsparcia organizacji i instytucji
53 laureatów konkursu
12 586 beneficjentów indywidualnych

X Edycja Konkursu Grantowego – 2022 r.
615 500 zł – kwota wsparcia organizacji i instytucji
46 laureatów konkursu
11 836 beneficjentów indywidualnych

IX Edycja Konkursu Grantowego – 2021 r.
607 8000 zł – kwota wsparcia organizacji i instytucji
46 laureatów konkursu
11 169 beneficjentów indywidualnych

VIII Edycja Konkursu Grantowego – 2020 r.
578 400 zł – kwota wsparcia organizacji i instytucji
39 laureatów konkursu
8 099 beneficjentów indywidualnych

VII Edycja Konkursu Grantowego – 2019 r.
579 100 zł – kwota wsparcia organizacji i instytucji
44 laureatów konkursu
10 576 beneficjentów indywidualnych

VI Edycja Konkursu Grantowego – 2018 r.
618 400 zł – kwota wsparcia organizacji i instytucji
45 laureatów konkursu
10 482 beneficjentów indywidualnych

V Edycja Konkursu Grantowego – 2017 r.
808 300 zł – kwota wsparcia organizacji i instytucji
53 laureatów konkursu
15 300 beneficjentów indywidualnych

IV Edycja Konkursu Grantowego – 2015 r.
1 848 900 zł – kwota wsparcia organizacji i instytucji
100 laureatów konkursu
21 820 beneficjentów indywidualnych

III Edycja Konkursu Grantowego – 2014 r.
1 000 800 zł – kwota wsparcia organizacji i instytucji
71 laureatów konkursu
16 644 beneficjentów indywidualnych

II Edycja Konkursu Grantowego – 2013 r.
1 327 350 zł – kwota wsparcia organizacji i instytucji
72 laureatów konkursu
8 385 beneficjentów indywidualnych

I Edycja Konkursu Grantowego – 2012 r.
600 000 zł – kwota wsparcia organizacji i instytucji
34 laureatów konkursu
8 578 beneficjentów indywidualnych

Inicjując projekt RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! chcieliśmy dotrzeć do osób najbardziej potrzebujących. Z pomocą i wiedzą przyszli nam farmaceuci, którzy to jako pierwsi zwrócili uwagę na problem - coraz więcej osób rezygnowało z wykupienie recept, właśnie ze względu na brak środków finansowych, co skutkowało ograniczeniem lub zaprzestaniem leczenia. Corocznie, od ośmiu lat, dzięki projektowi  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! i uczestniczącym w nim organizacjom pomoc otrzymują tysiące osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W dotychczasowych edycjach przekazano potrzebującym ponad 18 mln zł. Jednak mimo działań pomocowych, utrudniony dostęp do prawidłowej farmakoterapii dla osób w trudnej życiowej sytuacji jest problemem społecznym, z którym nadal wspólnie chcemy się zmierzyć.

Zapraszamy wszystkie apteki w Polsce do przyłączenia się do projektu grantowego. Razem naprawdę możemy więcej!

WYSZUKIWARKA